Nieuwe diersoorten laten zich in Zwolle zien

Tal van nieuwe diersoorten hebben zich de afgelopen jaren in Zwolle laten zien. Zo broedde de middelste bonte specht voor het eerst (in het Engelse Werk) en werd voor het eerst een cetti’s zanger (een rietvogel) waargenomen binnen de gemeentegrenzen. 

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in de bossen, parken, wateren en natuurterreinen binnen de gemeentegrenzen van Zwolle. Meer dan 70 vrijwilligers werkten er de afgelopen twee jaar aan mee in opdracht van de gemeente Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta en waterbedrijf Vitens. Ze deden – soms op onmogelijke tijden en bijzondere plekken – onderzoek naar kwetsbare en bedreigde zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, krekels en sprinkhanen.

Zwolle blijkt landelijk van belang voor twee soorten: de sleedoornpage en het locomotiefje (een veldsprinkhaan).

Het Locomotiefje.

Het onderzoek bracht allerlei opmerkelijke waarnemingen aan het licht. Zo zwommen voor het eerst in tijden zeeforel en houting (een vissoort) de Vecht op om daar kuit te schieten. Vogels als de veldleeuwerik en roodborsttapuit profiteerden van het bouwrijp maken van Hessenpoort, evenals het bruin blauwtje, een vlindersoort. De otter zwemt regelmatig door de Stadsgracht en zelfs midden in Stadshagen. Een nieuw gegraven paddenpoel in de Brinkhoek werd in gebruik genomen door de zeldzame knoflookpad. En bijzonder is ook de kolonie van 64 meervleermuizen die werd aangetroffen in de spouwmuur van een huis in de Aa-landen.

Cetti’s zanger.

 

Back to top button