Nieuwe evenementenhal in Zwolle komt tussen WRZV Hallen en Talentstad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om Voorsterpoort Oost aan te wijzen als ontwikkellocatie voor de nieuwe Zwolse indoor evenementenvoorziening, tussen de huidige WRZV-hallen en Talentstad.

Voorsterpoort Oost is gekozen als meest geschikte locatie, omdat hier veel ruimte beschikbaar is en deze locatie goed bereikbaar is vanaf de A28, het NS-station en de binnenstad.

Onderzoek wijst uit dat er ruimte en belangstelling is voor het organiseren van grootschalige evenementen in Zwolle. Denk aan concerten en andere voorstellingen (musicals), publieksbeurzen, vakbeurzen en bedrijfsevenementen. Aansluitend aan de ambities van de stad stelt het college een kader en een programma van eisen op. De exacte invulling van de voorziening is uiteindelijk aan een eigenaar/exploitant.

Marktuitvraag
Uit onderzoek en meerdere gesprekken blijkt dat er verschillende partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een evenementenvoorziening in Zwolle. Wanneer de gemeenteraad instemt met de locatie kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding worden voorbereid. In de planning voor het uitzetten van de aanbesteding is rekening gehouden met de impact die de coronacrisis heeft op de evenementenbranche.

Gebiedsontwikkeling
Een nieuwe evenementenvoorziening op Voorsterpoort Oost draagt bij aan de ontwikkeling van het hele gebied. De grond die nodig is om de evenementenvoorziening te kunnen bouwen, is in bezit van de gemeente. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van de evenementenvoorziening door grondverkoop. Daarnaast wil het college het hele gebied Voorsterpoort Oost van een impuls voorzien. Een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere openbare ruimte zijn belangrijke onderdelen van de ambitie voor dit gebied.

Back to top button