Nieuwe sociale huurwoningen in Oosterenk

Woningcorporatie deltaWonen wil voor een periode van 10 jaar 40 sociale huurwoningen bouwen op een kavel op bedrijventerrein Oosterenk langs de Kuyerhuislaan. Deze woningen zijn bedoeld voor spoed woningzoekende Zwollenaren. Het college legt een voorstel hiertoe voor aan de gemeenteraad.

De druk op sociale huurmarkt is hoog in Zwolle. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkorten heeft de gemeente met de corporaties afgesproken te streven naar 700 extra woningen in de periode tot 2019. De extra woningen zijn nodig, omdat door de groei van de stad en door de komst van nieuwe doelgroepen, zoals statushouders en uitstroom uit beschermd wonen, de druk op sociale huurmarkt op korte termijn hoog is.

Oplevering
De druk kan worden opgevangen door naast reguliere woningbouwprojecten en de versnellingsactie in totaal circa 100 semi-permanente woningen te bouwen in 2017 voor spoed woningzoekenden (voor 1-2 persoonswoning). Op Oosterenk realiseert deltaWonen hiervoor de eerste 40 woningen. Gemeente en woningbouwcorporaties trekken samen op in dit traject. Oplevering van de woningen zal naar verwachting in augustus/september 2017 plaatsvinden.

Gemengd
Het toevoegen van woningen aan de kantoorlocatie Oosterenk past in de toekomstvisie voor het gebied om te groeien naar een gemengd kantoor- en woonmilieu.

[advpoll id=”51″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button