‘Nieuwe woningen in binnenstad zijn een optie’

Om de leegstand bij het Broerenkwartier op te lossen moet de gemeente ook kijken naar nieuwe woningprojecten in de binnenstad, vindt wethouder René de Heer.

Hoewel het Broerenkwartier aan de kant van Het Eiland een metamorfose heeft ondergaan, blijven er zorgen over de toekomst van het gebied bij de Weeshuispassage. Om die het hoofd te kunnen bieden moet er ook nagedacht worden over binnenstedelijke woningbouw, vindt wethouder René de Heer. ‘De periode dat we de focus leggen op verbeteringen op korte termijn gaat over naar de fase dat we moeten kijken hoe we op de lange termijn omgaan met het Broerenkwartier. Wat willen we als gemeente met dit gebied? De discussie of het Broerenkwartier puur een winkelgebied is moeten we niet uit de weg gaan. Er liggen ook veel kansen voor bijvoorbeeld binnenstedelijk wonen. De broosheid van de economie heeft invloed op het gebied, op het imago en op de ondernemers. Wat nu een verlies is kan in de toekomst een kans zijn.’

Faillissement V&D
De Heer noemt de situatie rond de V&D een voorbeeld van die broze economie. ‘Het faillissement betekent het verlies van een belangrijke trekker in het gebied. Nu moet het gebied laten zien dat er nog wat te doen is, door op een andere manier bezoekers te trekken. Met het organiseren van en het aanhaken bij evenementen wordt dat deels ingevuld. Op bestuurlijk niveau zijn er regelmatig contacten met de eigenaar van het V&D-pand. Er is nog weinig duidelijkheid, maar de eigenaar voert gesprekken over opvulling. Dat is echter geen garantie, en kan misschien ook nog wel even duren.’

Duidelijk keuzes maken
Volgens de wethouder moet Zwolle duidelijke keuzes gaan maken wat ze wil met het gebied. Want er zijn ook gevaren. ‘De aanpak zoals we die het afgelopen jaar hebben gehanteerd levert ook problemen op. We hebben gehoor gegeven aan initiatieven van lokale ondernemers en er is (door de inspirator en de vastgoedeigenaar) een positief effect in met name het Eiland gerealiseerd. Het risico bestaat dat onder vastgoedeigenaren het gevoel van urgentie is afgenomen doordat er door inzet van de inspirator, stakeholders en de voorzichtig herstellende economie afgewacht wordt tot er nieuwe huurders komen. Als stad (of als gemeente) moeten we een duidelijke keuze gaan maken.’

Back to top button