zondag , 25 februari 2024
Stadshoeve

Nu al problemen voor project Stadshoeve

Het hele project moet eigenlijk nog beginnen, maar er zijn nu al (financiële) problemen voor de Stadshoeve in Stadshagen. Het te bouwen multifunctionele gebouw, waarbinnen ook de wijkboerderij en het theehuis worden ondergebracht loopt vertraging op.

In september 2015 heeft de wijk de keuze gemaakt voor de medium versie van het gebouw. Het doel was destijds dat er in augustus 2016 een ontmoetingsplek zou staan. Doordat het aanbestedingsbedrag fors is overschreden moet dit doel bijgesteld worden.

Onafhankelijk onderzoek
Eén van de oorzaken dat het bedrag bij de drie aannemers die de organisatie heeft uitgenodigd hoger uitvalt, is het aantrekken van de bouwmarkt. Wat ook opvalt is dat er een fors verschil zit in de bedragen tussen die partijen. De gemeente heeft nu een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld die gaat onderzoeken hoe de bouwplannen zijn opgebouwd en hoe de aannemers zich hebben ingeschreven. Daarnaast is er een onderzoek gestart om op andere manieren financiering voor het project te vinden.

Aanvullen door gemeente
De gemeente had in eerste instantie 4,5 ton beschikbaar gesteld voor de bouw. Na de mislukte crowdfundingsactie heeft de gemeente toegezegd om de benodigde 100.000 euro aan te vullen indien dit nodig is.

Behoeftes bewoners Stadshagen
Na de onderzoeksfase moet duidelijk worden op welke wijze de organisatie de behoeftes van de wijkbewoners gaat realiseren. Geld ophalen uit de wijk is nu geen optie, met de crowdfundingsactie is een duidelijk signaal gekregen dat de wijk daar niet klaar voor is. De bewoners uit Stadshagen willen eerst wat zien gebeuren. De organisatie hoopt dat de wijkbewoners daarna wel willen investeren in een bijdrage, in welke vorm dan ook.

Oplossing
De organisatie vindt het belangrijk te onderzoeken waardoor het bedrag zoveel hoger is uitgevallen met als doel zo snel mogelijk een oplossing vinden. ‘We hebben een sterk team van vrijwilligers en gaan er voor dat dit lukt! Wat de beste oplossing is, moet binnenkort duidelijk worden’, zegt De Stadshoeve in een verklaring.