woensdag , 27 september 2023

Omleidingen voor auto’s en fietsers naar Hessenpoort

Bedrijventerrein Hessenpoort werkt de komende tijd aan het verbeteren en optimaliseren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. De werkzaamheden omvatten het verbreden van het fietspad aan de Nieuwleusenerdijk tussen de Hermelenweg en de Ravensburgstraat en het opwaarderen van het kruispunt Nieuwleusenerdijk-Hermelenweg-Diepholtstraat.

Het fietspad wordt 4 meter breed en is als eerste aan de beurt. Door het fietspad te verbreden wordt de situatie voor de fietsers beter en veiliger gemaakt. Vanaf begin februari wordt hieraan gewerkt. De Nieuwleusenerdijk is tijdelijk afgesloten voor fietsers. Fietsers worden lokaal omgeleid, grotendeels aan de andere kant (zuidkant) van de weg. Als het nieuwe bredere fietspad (aan de noordkant) klaar is wordt het oude fietspad verwijderd.

Bomen worden verplaatst
Om het fietspad te verbreden worden 50 bomen verplaatst. De werkzaamheden hiervoor starten in februari. De bomen schuiven enkele meters op om zo ruimte te maken voor het bredere fietspad.

Auto’s moeten omrijden
Door de reconstructie van de N340 verandert de infrastructuur langs de Nieuwleusenerdijk op en rond Hessenpoort. Dit vraagt om aanpassingen aan de infrastructuur op Hessenpoort. Vanaf 7 maart beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt en moet het autoverkeer omrijden. De planning is om het werk op 18 maart af te ronden afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijvoorbeeld streng winterweer kunnen de werkzaamheden uitlopen.