‘Omwonenden juist positief over één groot azc’

Volgens de Zwolse fractie van de PvdA zijn omwonenden van het asielzoekerscentrum in de Wipstrik juist vóór één groot asielzoekerscentrum naast de Isala. Tot die conclusie komt de partij nadat ze in die buurt langs de deuren is gegaan.

Het geluid staat haaks op beweringen van omwonenden tijdens een aantal inspraakavonden. Daar was een grote meerderheid van bewoners weliswaar vóór de opvang van vluchtelingen in Zwolle, maar niet op de manier zoals het stadsbestuur voor ogen heeft: één groot azc voor de duur van vijftien jaar. De algemene opinie bij de inspraakavonden was vooral dat het kleinschaliger moest, en verdeeld over de stad. Dat standpunt wordt trouwens ook gedeeld door een aantal politieke partijen in de Zwolse gemeenteraad.

Slechts 600-800 vluchtelingen
Volgens de PvdA waren bewoners zelfs verrast dat het ‘slechts’ om 600-800 vluchtelingen ging die zij als nieuwe buren krijgen. Fractievoorzitter Eefke Meijerink: ‘Opvallend was dat niet alle bewoners op de hoogte waren van het aantal asielzoekers dat mogelijk gehuisvest gaat worden in het voormalige Waterschapsgebouw. Sommige mensen hadden het beeld van 1.500 tot 2.000 mannen die in slaapzalen zouden komen. Het merendeel had ook geen van de informatiebijeenkomsten van de gemeente bijgewoond. Als ik dan zei dat het om 600 tot 800 ging, viel dat voor sommige mensen juist weer mee.’

Burgemeester
Eerder liet de burgemeester Henk-Jan Meijer ook al weten geen voorstander te zijn van de wensen van omwonenden die op veel inloopavonden zijn geopperd. Hij blijft volharden in zijn plan om één groot asielzoekerscentrum naast de Isala neer te zetten voor een periode van vijftien jaar. Om de druk van de vluchtelingen over de stad te verdelen, zoals op de info-avonden veelvuldig wordt geopperd, is een stuk kostbaarder en vergt meer tijd.

Back to top button