vrijdag , 27 januari 2023
Protest Lelystad Airport
Een eerder protest in Park de Wezenlanden tegen Lelystad Airport.

‘Onafhankelijk onderzoek naar gevolgen Lelystad Airport voor regio Zwolle’

De voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport met meer vakantievluchten en groot handelsverkeer heeft mogelijk grote gevolgen voor onder meer woningbouw en leefbaarheid in de regio Zwolle. Daarom dienen D66 Zwolle en PvdA Zwolle – in navolging van verschillende andere gemeenten in de regio – een motie in waarin zij het college oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de opening van Lelystad Airport.

Met een regionaal gedragen onderzoek willen de partijen een duidelijk signaal afgeven, ‘en hebben we meer en krachtige argumenten richting de onderhandelaars van een nieuw kabinet om de regio eens en voor altijd het dossier Lelystad Airport te sluiten.’

Den Haag
Volgens D66 Zwolle is het niet nodig om Lelystad Airport te openen en zou het beter zijn om in te zetten op meer directe internationale treinverbindingen vanuit Zwolle naar steden zoals Berlijn, Parijs en Londen. ‘Omdat wij van mening zijn dat we als regio samen sterker staan, roepen we burgemeester en wethouders in Zwolle op om zich net als onder meer Heerde en Voorst aan te sluiten bij een effectenonderzoek en daarbij ook de rest van de regio te betrekken’, zegt D66-raadslid Mark Oldengarm. ‘Met een breed gedragen onderzoek naar de gevolgen voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw en de leefbaarheid in de regio kunnen ze ons in Den Haag hopelijk niet negeren.’