Verplicht betalen voor ZwolleFonds

Ondernemers in de binnenstad praten over een ZwolleFonds waarin zo’n half miljoen euro per jaar moet worden gestort om het centrum aan te pakken. Of dat fonds er komt is onzeker, want niet alle ondernemers staan te springen om verplicht geld te storten.

Een aantal Zwolse ondernemers uit het centrum wil collectieve activiteiten organiseren om bij te dragen aan een schone, hele en veilige binnenstad alsook aan een economisch gezond en aantrekkelijk centrum. Om die doelstelling te realiseren is er een plan in de maak om een ZwolleFonds op te richten. Ondernemers zijn daarin verplicht om tussen de 200 en 1.200 euro per jaar te storten, via een verhoogde WOZ-bijdrage.

Sinterklaas
Het ZwolleFonds is een collectief fonds waaraan alle betalers van WOZ niet-woningen bijdragen. Dit zijn winkels, horeca, kantoren, scholen, gemeentelijk vastgoed, parkeergarages, culturele instellingen etc. Het fonds is bedoeld om collectieve zaken ook collectief te financieren. Denk aan bijvoorbeeld gebiedspromotie, beveiliging, feestverlichting, Sinterklaas, bewegwijzering, onderwijsprojecten.

Verval
Volgens sommige ondernemers in de stad is vooral het gezamenlijk optrekken een probleem waardoor de binnenstad van Zwolle in verval is geraakt. ‘Het ontbreken van gezamenlijkheid leidt tot versnippering in de aanbod van activiteiten, waardoor Zwolle niet in de kracht kan komen om te laten zien dat Zwolle een bruisende stad is waar iedereen naar toe moet komen’, valt er te lezen in een van de stukken die in het bezit zijn van ZwolleNu. En verder: ‘Het ontbreken van gezamenlijkheid leidt tot een gebrek aan financiële mogelijkheden om activiteiten te kunnen financieren. En het ontbreken van gezamenlijkheid leidt tot ondernemers die betalen en zij die “meeliften”, hetgeen de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt en het straatbeeld mede bepaalt.’

Draagvlak
Om te komen tot het ZwolleFonds zal er een draagvlakmeting moeten komen. Daarin is een respons van tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden nodig. Van die 50% moet 2/3 vóór stemmen. En als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen. Vier jaar geleden waren er in Zwolle ook al plannen om tot een dergelijk fonds te komen, maar toen was er bij lange na niet genoeg steun en werd het plan in de koelkast gezet.

Citycentrum
Als het plan nu wel doorgang zou vinden, zullen bijdragen aan het Citycentrum worden geminimaliseerd. De gemeente heeft gisteren laten weten om de kosten van een consultant voor haar rekening te nemen. Dat stuitte weer tegen het zere been van de tegenstanders van het fonds, omdat zij geen (financiële) steun van de overheid krijgen.

Back to top button