Onderwijsinspectie keihard over basisschool in Zwolle, ‘zeer zwak’

De Onderwijsinspectie heeft een keihard oordeel geveld na een bezoek aan de Zwolse basisschool TrioMundo.

Volgens de inspectie bleek na het bezoek op 22 november 2022 dat er sprake is van mogelijke risico’s. ‘We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is’, schrijft ze, ook in een brief aan de ouders.
Wie het rapport van de Onderwijsinspectie leest, ziet dat er van alles ondermaats is bij de openbare basisschool aan de Muurmeesterstraat in Stadshagen. Er zouden meerdere wettelijk verplichte documenten niet op orde zijn, zoals het schoolondersteuningsprofiel, het veiligheidsplan en de schoolgids. Een schoolplan was helemaal afwezig.

Niet samenhangend
Ook over de kwaliteit van het onderwijs is de inspectie zeer kritisch. ‘We hebben zowel in het onderwijsproces als in de onderwijsresultaten tekortkomingen geconstateerd. Alhoewel het lesgeven over het algemeen op orde is, moeten de leraren het onderwijs beter afstemmen op het niveau van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat het team scherpere analyses maakt van de ontwikkeling van de leerlingen. Ook moet de school de ontwikkelingsperpectieven registreren. De onderwijsresultaten die de school de afgelopen jaren liet zien, liggen onder de signaleringswaarde én correctiewaarde die horen bij de schoolweging. Daarnaast constateren we dat het aanbod voor burgerschapsonderwijs niet samenhangend en doelgericht is’, schrijft de Inspectie over de school die is aangesloten bij de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).


Het schoolbestuur zegt zich te herkennen in de kritiek, zo valt er te lezen in het rapport van de onderwijsinspectie. ‘In samenspraak met de directeur van de school komen wij tot de conclusie dat de bevindingen van de inspectie herkenbaar zijn en dat de school op deze belangrijke thema’s uitdagingen heeft om verbeteringen te realiseren.’

Ook de ouders hebben een samenvattend rapport van de Onderwijsinspectie gekregen. ‘Wij hebben daarbij vastgesteld dat TrioMundo een zeer zwakke school is’, valt er te lezen. ‘Wij vinden een school ‘zeer zwak’ als de leerresultaten van de leerlingen veel lager zijn dan die van de leerlingen op vergelijkbare scholen en de kwaliteit van het onderwijsproces en/of de veiligheid op onderdelen onvoldoende is.’

TrioMundo krijgt jaar de tijd voor verbetering
Kindcentrum TrioMundo moet zich binnen een jaar verbeteren. De Onderwijsinspectie doet dan herstelonderzoek om na te gaan of dat gelukt is. Als zij bij het herstelonderzoek constateren dat de school nog steeds zeer zwak is, dan melden zij de school bij de minister van onderwijs. De minister kan dan maatregelen treffen, zoals het (gedeeltelijk) inhouden of beëindigen van de financiering.

Back to top button