vrijdag , 29 september 2023
Supermarkt zondag Zwolle
Archieffoto

‘Hamsteren in supermarkten is niet wat het lijkt’

ABN Amro denkt dat het Nederlandse bruto nationaal product met 3,5% gaat krimpen. Pas in de loop van 2021 zal de economische groei terugkeren. Dat meldt de bank in een rapport naar de gevolgen van de coronacrisis op de economie.

ABN Amro houdt er rekening mee dat de verregaande maatregelen van het kabinet twee maanden zal duren. De belangrijkste conclusies van de berekeningen in dat scenario zijn:

  • In het basisscenario zal het Nederlandse bbp in 2020 met 3,5% krimpen
  • Consumptieve bestedingen zakken in, vooral horeca wordt hard geraakt…
  •  … maar we zien ook een verschuiving van offline naar online en substitutie-effecten optreden
  • Totale consumptieve bestedingen zullen naar schatting met 5% dalen in 2020
  • Een open economie zoals die van Nederland is kwetsbaar, handel komt in een neerwaartse spiraal terecht
  • Grote onzekerheid rondom investeringen, we verwachten een terugval van 8% in 2020
  • De coronacrisis hoeft niet tot blijvende schade aan de productiecapaciteit te leiden als de activiteit aan de aanbodzijde snel weer op gang komt
  • Pas in de loop van 2021 zal groei weer op een hoger peil komen te liggen
  • De neerwaartse risico’s zijn groot, vooral het negatieve sentiment en de onzekerheid kunnen tot verdere ontwrichting leiden

‘In feite is een deel van de economie abrupt zo goed als stil gevallen door COVID-19’, stelt ABN Amro. ‘We verwachten dat het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met ongeveer 3,5% zal krimpen. De Nederlandse economie zal in het eerste en vooral het tweede kwartaal sterk zal krimpen: met ongeveer 1,5% en 4,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vervolgens – aannemende dat de meeste beperkingen in mei weer worden opgeheven – kan de economie in de zomer enigszins herstellen.’

Hamsteren
Ook twee andere trends worden zichtbaar. ‘We zien een duidelijke verschuiving optreden van offline naar online. Een gedeelte van de producten en diensten die consumenten voorheen fysiek aanschaften, wordt nu via het internet gekocht. Daarnaast zien we dat er een substitutie-effect optreedt: consumenten besteden minder in de horeca maar des te meer in de supermarkt. Het ‘hamsteren’ waarop veelvuldig wordt gewezen in de media blijkt deels een rationele substitutie van meer thuis eten dan in restaurants of bedrijfskantine.’

Lees hier het volledige rapport.