Onderzoek corona-impact: ‘Veel stress bij vrouwen, minder bij ouderen’

GGD IJsselland heeft in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht wat de impact is van het coronavirus op het leven van de inwoners van de regio IJsselland. In totaal hebben 3.358 mensen deelgenomen aan het onderzoek.

Een derde van de deelnemers heeft op dit moment klachten als hoesten, neusverkoudheid en/of vermoeidheid. 12% denkt ziek te zijn (geweest) door het coronavirus. Bijna 30% denkt in de komende zes maanden ziek te worden door het coronavirus.

Stress
Ruim een kwart van de deelnemers ervaart stress: 32% van de vrouwen en 17% van de mannen. Ouderen boven de 65 ervaren relatief weinig stress. Onder ouders met jonge kinderen ondervindt juist een relatief groot percentage stress: 37%. Ongeveer een vijfde van de deelnemers geeft aan minder goed te slapen door de ‘coronasituatie’.

Economische situatie
Deelnemers maken zich het meeste zorgen over of anderen de maatregelen goed opvolgen: bijna 60% is hierover (heel erg) bezorgd. Ook is ruim de helft van de deelnemers (heel erg) bezorgd over de economische situatie in Nederland. Daarnaast zijn er zorgen over de gezondheid van familieleden.

Leefstijl
Ruim de helft van de deelnemers probeert zo normaal mogelijk door te leven. Een kwart ervaart in deze periode tijd voor reflectie en bezinning. Aan de andere kant zegt 27% dat de huidige situatie het leven op z’n kop zet. 60% van de deelnemers voelt meer saamhorigheid om zich heen. Meer dan de helft geeft aan nu minder sociale contacten te onderhouden.

Van de deelnemers beweegt 40% minder door de ‘coronasituatie’. Wel komt een derde meer buiten. Ook geeft een derde aan bewuster te leven. Het merendeel van de mensen leeft niet minder gezond: zij gaan niet meer roken, drinken of ongezonder eten.

Landelijke berichtgeving
Het grootste deel van de deelnemers (89%) vindt de landelijke berichtgeving (heel) duidelijk. Ongeveer driekwart van de deelnemers ervaart de berichtgeving als heel betrouwbaar. Ruim 60% vindt de informatie (heel) volledig en 14% vindt de informatie (heel) onvolledig. Deelnemers geven aan de informatie voornamelijk te verkrijgen via de televisie (85%).

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek is een vragenlijst verspreid onder panelleden van GGD IJsselland, via social media en via de regionale en lokale media. In totaal hebben 3.358 inwoners van de regio IJsselland meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is 75% vrouw en 25% man. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 50 jaar.

Vervolg
De komende periode gaat GGD IJsselland meer vragenlijsten uitzetten om de impact van de coronacrisis op het welzijn en de gezondheid van inwoners te monitoren. Met behulp van de resultaten wordt gekeken waar de behoeftes liggen op het gebied van zorg en informatievoorziening. Hier adviseert GGD IJsselland vervolgens gemeenten en andere organisaties over.

De factsheet is hier in te zien.

 

Back to top button