vrijdag , 1 december 2023

Onderzoek: In Overijssel zijn inwoners van Zwolle meest tevreden

In Overijssel zijn inwoners van de gemeente Zwolle het meest tevreden, blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor en de Vrije Universiteit Amsterdam. De Zwolse wijk Aa-landen is het meest gewaardeerd in heel Overijssel/

Zwolle krijgt een rapportcijfer van 7,8 van de deelnemers aan het onderzoek. Daarmee blijft de stad Almelo (7,79) en Deventer (7,77) net voor. De Zwolse wijk Aa-landen krijgt de hoogste score van alle buurten in Overijssel. Inwoners waarderen de Aa-landen met een 8,05 en dat is meer dan Schelfhorst in Almelo (8,0) en Ittersum (7,96).

Ruim 18.000 respondenten werden ondervraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Landelijk gezien is de ‘beste’ gemeente Goirle in Noord-Brabant met een gemiddelde van 8,5. De ‘beste’ buurt is Alteveer-Cranevelt in Arnhem met het cijfer 8,9. Het landelijk gemiddeld buurtcijfer is 7,5.

Rustige woonomgeving
Volgens de ruim 18.000 respondenten zijn de belangrijkste aspecten voor een hoog rapportcijfer: een rustige woonomgeving (69%), een prettige omgang met buurtgenoten (65%) en een gunstige locatie (62%).

Sociale cohesie
De Vrije Universiteit onderzocht hoe de rapportcijfers samenhangen met thema’s op het gebied van sociale cohesie. Hieruit blijkt dat van de vijf thema’s – het helpen van buren, het organiseren van buurtactiviteiten en initiatieven, de frequentie en kwaliteit van het contact met buurtgenoten, sociaal vertrouwen, en de ervaren mate van criminaliteit en onveiligheid – met name de laatste drie een significante rol spelen bij de algehele waardering van de buurt.