Onderzoek: In Zwolle leven bijna 2.000 kinderen in armoede

In Zwolle leven bijna 2.000 kinderen in armoede. Dat is ongeveer 7,3 procent van alle kinderen in de stad. Dat blijkt uit de zogenoemde Armoedemonitor.

In de Armoedemonitor wordt bij de definitie van armoede gesproken over minima-huishoudens. Dit zijn huishoudens met minimaal 1 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. In Zwolle wonen in totaal 26.300 kinderen, waarvan er bijna 2.000 in een minima-huishouden wonen. Omgerekend betekent dit dat in 2019 7,3% van de Zwolse kinderen in een minimahuishouden woonde. Het aandeel Zwolse is de laatste jaren niet omlaag gegaan.

Middeninkomens
De Armoedemonitor laat voor 2022 een somber beeld zien. De cijfers van dit jaar zijn nog niet meegenomen, maar de vrees is dat de armoede flink zal stijgen. Niet alleen bij minima-huishoudens, maar ook bij andere samenstellingen zoals middeninkomens. De koopkracht krijgt volgens het CBS een enorme tik, de economische groei remt af en steeds meer mensen krijgen te maken met armoede, valt er te lezen.

Eenpersoonshuishoudens
Minima-huishoudens zijn verhoudingsgewijs vaak eenpersoonshuishoudens in Zwolle. Zeven op
de tien (70%) van de minimahuishoudens zijn eenpersoonshuishoudens, terwijl slechts 38% van alle Zwolse huishoudens een eenpersoonshuishouden is Kijken we naar de aantallen dan zien we dat het aantal minima eenpersoonshuishoudens is toegenomen: in 2014 telde Zwolle 3.700 minima eenpersoonshuishoudens, in 2020 waren dit er, op basis van de voorlopige cijfers, 4.400

Onder de minima-huishoudens zijn huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-westerse
migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Ongeveer een kwart (24%) van de minima-huishoudens heeft namelijk een hoofdkostwinner met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van 8% van alle huishoudens in Zwolle.

Van alle minima-huishoudens, woont circa één derde (34%) in Diezerpoort of Holtenbroek. Dit terwijl in deze twee wijken slechts 19% van de Zwolse huishoudens woont. In Stadshagen en Schelle wonen juist relatief weinig minima-huishoudens. Zo woont 9% van de minima-huishoudens in Stadshagen, terwijl deze wijk 16% van alle Zwolse huishoudens huisvest.

Back to top button