zaterdag , 2 december 2023
Stadkamer

Onderzoek naar fiasco Stadkamer kost 33.000 euro

Het onderzoek naar het financiële echec van de Stadkamer gaat de gemeente 33 duizend euro kosten. Het externe bureau Lysias heeft de leiding over het onderzoek en denkt over drie maanden de bevindingen te presenteren.

Politieke consequenties zal het onderzoek niet hebben, omdat de insteek vooral is om lessen te trekken voor de toekomst. Een eerder verzoek voor een raadsenquete werd door de coalitiepartijen terzijde geschoven, juist omdat er op die manier zaken aan het licht kunnen komen die de betreffende wethouders politiek gezien kunnen schaden, vooral Jan Brink (D66).

Vier miljoen euro
De verhuizing van de Stadkamer van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes is inmiddels uitgelopen op een financieel fiasco, door velen nu StadkamerGate genoemd. Het nieuwe pand blijkt vol asbest te zitten, en bovendien kwamen er allerlei andere kosten naar boven die niet waren voorzien. In totaal zal de Zwolse gemeenschap vier miljoen euro moeten bijleggen om de verhuizing tot een goed einde te kunnen laten komen.