woensdag , 1 februari 2023
Hogeschool Windesheim

Onderzoek naar topbestuurders Windesheim

Minister Jet Bussemaker heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar het declaratiegedrag van Albert Cornelissen en Jan Willem Meinsma, de twee topbestuurders van Hogeschool Windesheim.

Beiden kwamen eerder in opspraak toen bekend werd dat ze over een periode van vier jaar 367 duizend euro hadden gedeclareerd. Volgens Bussemaker bestaan er voorschriften voor bestuurders in het onderwijs over declaraties. Die moeten – vertelde ze de Tweede Kamer vandaag – eenduidig, transparant, sober en doelmatig zijn.

Inspectie
Er bestaan voorschriften voor onderwijsbestuurders over wat ze mogen declareren, meldde Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer. Die moeten eenduidig, transparant, sober en doelmatig zijn. De minister heeft de Inspectie van het Onderwijs opdracht gegeven om de declaraties van de twee Zwolse bestuurders te onderzoeken. Eerder bleek Cornelissen ook al een van de bestbetaalde bestuurders van (semi-) overheidsinstellingen in Zwolle te zijn.