Onderzoek: Woningprijzen gaan in 2021 dalen

Na jaren van prijsstijgingen op de huizenmarkt en veel woningaan- en verkopen, krijgt de woningmarkt momenteel een knauw, zeggen onderzoekers van ABN Amro.

‘De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, leiden tot een terugval van de economie. De werkloosheid neemt toe en de besteedbare inkomens staan onder druk. In combinatie met een verwachte stijging van de hypotheekrente zorgt dit voor een verslechtering van de betaalbaarheid van koopwoningen’, aldus Philip Bokeloh van Het Economisch Bureau van ABN AMRO. Dit en meer staat in de  Woningmarktmonitor van april 2020 .

Het aantal woningaankopen zal terugvallen. ‘En als gevolg van de afnemende vraag naar koopwoningen, zal de prijsstijging van woningen die we waren gewend, volgend jaar omslaan in een daling van het gemiddelde prijspeil. Met hoeveel, valt op dit moment nog niet te zeggen.’

Vaker thuis werken
Of de woonvoorkeuren van huishoudens door de coronacrisis zullen veranderen, is niet te voorzien, voorspelt ABN Amro. ‘Een ding is zeker, thuiswerken is door de crisis in een stroomversnelling gekomen. De kans bestaat dat thuiswerken ook na de crisis voor velen de norm zal zijn. In dat geval zullen mensen hogere eisen stellen aan hun huis. Nog meer dan voorheen zullen zij een extra kamer waarderen, om in rust te kunnen werken. Of ze willen graag een (grotere) tuin of balkon om even een luchtje te scheppen.’

Conclusie: scherpe daling
Alles overziend is de conclusie dat de vooruitzichten voor de woningmarkt zijn verslechterd. Alleen al door alle voorzorgsmaatregelen zullen de woningaankopen de komende weken lager liggen dan gebruikelijk; alle initiatieven van makelaars om woningen online te bezichtigen ten spijt.

‘Wij houden rekening met een scherpe daling van het aantal woningaankopen dit jaar en een iets minder scherpe daling volgend jaar’, stelt ABN Amro. ‘De prijzen zullen dit jaar gemiddeld nog een bescheiden stijging vertonen. Dat komt vooral door het zogenaamde overloopeffect: de prijsstijging van vorig jaar van 7% werkt door in de gemiddelde prijs van dit jaar. Volgend jaar zullen de huizenprijzen echter dalen. Door de prijsdaling zullen er opnieuw huishoudens met hun hypotheek onder water komen te staan. Hun aantal zal echter beduidend minder snel stijgen dan tijdens de kredietcrisis.’

Back to top button