woensdag , 28 februari 2024

‘Onmiddellijk stoppen met verkleinen afvalbakken’

De fractie van de SP roept het college van b en w op om onmiddellijk te stoppen met het verkleinen van de afvalbakken in Zwolle. Ook de reeds doorgevoerde verkleiningen moeten worden hersteld.

De gemeente Zwolle moet, volgens de SP, ongeveer 300 euro betalen pér afvalbak in de stad. ‘Bovendien is er voor deze maatregel onder de inwoners geen enkel draagvlak en zorgt het voor weerstand tegen gemeentelijk beleid om restafval terug te dringen.’ De fractie van de SP dient vanavond (maandag) een motie in.

Dumpen
Het verkleinen van de afvalbakken past in het nieuwe afvalplan van Swollwacht-wethouder William Dogger. Maar volgens de SP is het beleid een heilloze weg. ‘Het verkleinen van de opening van containers werkt niet om afval beter te scheiden en zorgt juist voor dumping en vervuiling van andere afvalstromen.’

UPDATE: De motie haalde het niet. Volgens de gemeente is het juist een succes. Lees hier verder.