Onrust neemt toe over windmolens bij Zwolse woonwijken

Er zijn in Nederland niet of nauwelijks windturbines te vinden die zó dicht op woonhuizen staan als straks wellicht in Zwolle. Volgens een actiegroep onder bewoners van Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Stadshagen, Frankhuis en Veerallee is de onrust bij omwonenden inmiddels ‘zeer groot’.

De actiegroep tegenwindvoorst.nl heeft zelf onderzoek uitgevoerd hoe de 150-meter hoge windmolens zich verhouden tot andere windmolens die in Nederland net zo dicht bij bewoonde huizen staan (in Zwolle komen ze op 400 meter afstand van huizen en 440 meter van een basisschool). Daarbij hebben zij een ‘winturbine catalogus’ opgesteld (zie hier en hier). ‘Om te voorkomen dat omwonenden snel weggezet worden als NIMBY (Not In My Backyard) hebben we gezocht naar een zo objectief mogelijk vergelijkingscriterium. En daarbij dan vooral kijkend naar de afstand van woongebieden, maar ook zeker naar de hoeveelheid woongebieden rondom de turbines. Wij zijn geschrokken’, zegt Jac de Boer van tegenwindvoorst.nl over de uitkomsten.


Ook heeft het onderzoek zich gericht op de problemen die er zijn ontstaan in Nederlandse woonwijken waar windturbines wél dicht op de bevolking zijn geplaatst, net als straks wellicht in Zwolle. ‘Op basis van langdurende overlast en langslepende juridische procedures bij andere “probleem”-turbines in Nederland zijn wij er nog sterker van overtuigd, dat dergelijke windturbines niet op de locatie Industrieterrein Voorst thuishoren. Wij realiseren ons dat hiermee het project niet van de baan is. Op dit moment ligt de bal bij B&W van Zwolle. Die bekijkt, ondanks een nog ontbrekende visie op duurzame energie in Zwolle, of zij steun blijft bieden aan dit project. In dat geval zal het aan de gemeenteraad van Zwolle worden voorgelegd’, aldus De Boer.

Windmolens Voorst
Volgens de actiegroep heeft het voornemen, dat afkomstig is van multinational Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie, al geleid tot grote ongerustheid bij de omwonenden van het Industrieterrein Voorst. Inmiddels hebben bijna 900 bewoners aangegeven het niet eens te zijn met plaatsing van dergelijke windturbines op zo’n korte afstand van hun woongebied.

Geen eerlijk debat over windmolens
De Zwolse politiek had eerder een stadsdebat over deze windmolens afgewezen. In plaats daarvan moest er een stadsdebat over duurzame energie in het algemeen komen. Maar tot frustratie van sommige politieke partijen heeft de verantwoordelijke wethouder Ed Anker (ChristenUnie) daar nog geen enkele aanzet voor gegeven.

Back to top button