woensdag , 28 februari 2024
Swollwacht

Onrust over vrijgekomen raadszetel van Britt Jurgens

Nu Britt Jurgens haar raadszetel heeft opgegeven, gaat deze volgens de wet weer terug naar Swollwacht. Lammert Lok zou die, als nummer 2 op de kieslijst bij de vorige verkiezingen, moeten krijgen. Er is wel één probleem: Lok heeft na de verkiezingen nooit meer van zich laten horen.

De fractie en het bestuur van Swollwacht vergaderen donderdagavond over de kwestie van de raadszetel die zij hebben teruggekregen, nadat Jurgens heeft aangekondigd te zullen stoppen. De wet schrijft voor dat de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst bij de afgelopen verkiezingen de zetel mag innemen. Dat is Lammert Lok.

Niet iedereen bij Swollwacht is daar blij mee. Lok heeft na de uitslag nooit meer iets van zich laten horen bij de partij en is ook niet betrokken geweest. Fractievoorzitter William Dogger wil er nog weinig over kwijt. ‘We vergaderen eerst met de fractie en bestuur en dan bekijken we hoe we met deze situatie zullen omgaan.’

Het is een publiek geheim dat een meerderheid van Swollwacht liever ziet dat de zetel naar burgerraadslid Silvia Bruggenkamp gaat. Mocht Lok vasthouden aan zijn wettelijke recht dan kan Swollwacht ook beslissen hem niet op te nemen in de fractie. Dan zou hij als eenmansfractie verder moeten gaan. ‘Maar daarvoor is het nog te vroeg’, aldus Dogger.