woensdag , 21 februari 2024
RTV ZOo

Onvrede over licentie voor RTV ZOo

RTV Focus Zwolle is niet blij met het voorstel van het College om de lokale omroeplicentie de komende vijf jaar weer aan RTV ZOo toe te wijzen. In een brief schrijft de stichting dat er een aantal aannames zijn gedaan die ‘nergens op gestoeld zijn’.

RTV Focus en RTV ZOo zijn beide gegadigden voor de lokale omroeplicentie in Zwolle. Het College van B & W stelt vanavond (maandag) de raad voor om de huidige lokale omroep RTV ZOo opnieuw een licentie te verschaffen. Daarmee is over een periode van vijf jaar 375 duizend euro belastinggeld gemoeid.

Draagvlak
Concurrent RTV Focus is niet blij met het voorstel, schrijft ze in een brief naar de raad. ‘Met de aangevoerde argumenten krijg je als nieuwkomer nooit een kans. Bovendien zouden
de argumenten over aantallen vrijwilligers en bestaande radiostudio’s niet zo zwaar moeten
meetellen. Daarnaast staan er een aantal aannames in die nergens op gestoeld zijn. Kijkend
naar het draagvlak, de actualiteit van nieuwsaanbod, de prestaties van het bestuur de
afgelopen 5 jaar en de kijkcijfers, willen we jullie vragen om niet zonder meer in te stemmen
met de beslisnota maar daar op democratische wijze nog goed naar te kijken.’

Kritisch
RTV Focus is in de brief kritisch op het beleid van RTV ZOo. ‘Dat er voor de bestaande lokale omroep RTVZOo voldoende draagkracht is, zoals vermeld in de beslisnota, valt ernstig te betwijfelen’, zegt ze. ‘Er is volgens mensen die bij RTVZOo hebben gewerkt, of nu werken, in 5 jaar nooit een kijk- en luisteronderzoek gehouden. Het bestuur heeft volgens hen altijd aangegeven dat dit te duur is. Het is dus totaal niet bekend wat het draagvlak is.’

Bedrijf van bestuurslid
Ook denkt RTV Focus dat ze beter dan de concurrent in staat zal zijn om ook geld te verdienen. ‘Wij vinden het opvallend dat RTVZOo op de nieuwe website geen enkele adverteerder heeft
staan met uitzondering van de logo’s van de websitebouwer en de leverancier van hun
mediahub. Ook op de oude website stonden alleen de banners van het bedrijf van één van
de bestuursleden. Op de radio neemt ook de radiocommercial van één van de bestuursleden
een prominente rol in. Op TV zien we een zeer beperkt aantal adverteerders uit de regio.
Nagenoeg niet uit Zwolle.’