Onvrede over uitgaven van jongerenraad Overijssel

Recentelijk is het jaarverslag van de jongerenraad Overijssel verschenen. Hieruit bleek dat er ruim dertigduizend euro is uitgegeven door de jongerenraad. De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, en PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, vinden dit een schrikbarend hoog bedrag en zijn van mening dat de kosten voor extern advies verder moeten worden teruggebracht.

De jongerenraad is met de uitgave van ruim 30.000 euro over 2015 ruim binnen het beschikbaar gestelde budget gebleven van 45.000 euro. Beide bedragen gaan de politieke jongerenorganisaties echter de pet te boven, gezien het aantal jongeren die door de raad bereikt wordt. Ruben van de Belt, voorzitter PerspectieF Zwolle: ‘Slechts een klein deel van de uitgaven gaan daadwerkelijk naar het betrekken van jongeren bij de politiek. De gemaakte kosten stroken niet met de doelstelling van de jongerenraad.’ De jongerenorganisaties benadrukken dat de jongerenraad van Overijssel veel doet voor het politiek betrekken van jongeren in de provincie, echter heeft zij maximaal vijftien leden. Dit betekent dat zij ruim tweeduizend euro per lid hebben uitgegeven afgelopen jaar.

Dure adviesbureaus
De posten waar het geld is heengegaan zijn reden voor nog grotere verbazing. Ruim 18.000 euro heeft de raad uitgegeven aan extern advies. Dat geld is naar adviesbureau Arcon gevloeid, blijkt uit het jaarverslag. Simon Tol, voorzitter van JOVD in Zwolle schetst zijn verbazing: ‘Dit is vooral opmerkelijk, aangezien de jongerenraad zelf dient als adviserend orgaan aan de provincie. Waarom doen we dure adviesbureaus overal in de ban, maar geven we het slechte voorbeeld als het om de toekomst, onze jongeren, gaat? Deze externe begeleiding kan prima worden gedaan door verschillende ambtenaren binnen onze provincie of door gebruik van meer vrijwilligers.’

Het jaarverslag is HIER te vinden.

Back to top button