Onzekerheid over azc in Zwolle

Het is nog niet zeker of er überhaupt een azc in Zwolle komt. Het COA wil de plannen opnieuw tegen het licht houden, omdat er opeens sprake zou zijn van sterk afnemende behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen. ‘Het College van B&W in Zwolle verstopt zich en moet wakker worden.’

Na meer dan een jaar praten zou er eindelijk een azc in Zwolle komen naast de Isala, voor 600 asielzoekers en de periode van 15 jaar. Maar nu het maatschappelijke debat in Zwolle is gaan liggen, meent het COA dat de plannen wellicht geen doorgang zullen vinden, omdat er minder behoefte zou zijn voor opvang van asielzoekers.

De Swollwacht-fractie wil dat er onmiddellijk actie komt vanuit het college van B&W. ‘Wij vinden dat het college zich moet beraden op een afschaling van de vluchtelingenopvang in Zwolle’, meent fractievoorzitter William Dogger. ‘Het lijkt over dit onderwerp wel of ze zich nog steeds begeeft in vakantiesferen en daarmee in diepe rust! Het college verstopt zich, pakt niet de regie en anticipeert niet op deze nieuwe ontwikkelingen.’

De fractie van Swollwacht heeft bij het debat over de komst van een azc in Zwolle aangegeven niet tegen de opvang van vluchtelingen in Zwolle te zijn maar wel tegen de omvang van 600 asielzoekers. ‘Wij hebben destijds gepleit- naast enkele aanvullende voorwaarde – voor een maximum van 400 asielzoekers in heel Zwolle. Dit voorstel is destijds op advies van het college door de raad verworpen. Nu duidelijk blijkt dat er een afnemende behoefte is aan opvanglocaties voor vluchtelingen, willen wij het college verzoeken het eerdere voorstel van Swollwacht weer te overwegen’, aldus Dogger.

Back to top button