Bouwprojecten tegen het licht na ‘stikstof-uitspraak’

Bouwprojecten in Zwolle moeten opnieuw onder de loep genomen worden, na de zogenoemde ‘stikstof-uitspraak’ van de Raad van State. Het gaat op de korte termijn over de Hessenpoort (nieuwe bedrijven), Stadshagen (de Tippe, Breezicht), en de nieuwe WRZV-hallen. Deze projecten lopen vertraging op.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de mogelijke strijdigheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De Raad van State concludeert in het kort: ‘Het PAS is niet correct passend beoordeeld en in strijd met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vastgesteld. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag daarom niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt’ Het PAS vormde de grondslag voor toestemming van nieuwe activiteiten die stikstof neerslaan in Natura 2000 gebieden.

Maximumsnelheid A28 terug naar 120 km/u
Hierdoor is de vrees dat talloze bouwprojecten stil komen te staan. Vandaag werd ook duidelijk dat de maximumsnelheid op de A28 tussen strand Horst en Hattemerbroek op basis van de uitspraak terug moet van 130 naar 120 km/u.

WRZV-hallen
Het College van B en W zegt dat de uitspraak ook in Zwolle ‘voor veel activiteiten consequenties kan hebben’. Niet alleen de bouwprojecten in de Hessenpoort, Stadshagen en de WRZV-hallen, maar ook ontwikkelingen aan de Zwartewaterallee, de Spoorzone en de Zwartewaterzone.

Back to top button