dinsdag , 31 januari 2023

Ook ‘onacceptabele’ wachtlijsten jeugdzorg in Zwolle

Ook de gemeente Zwolle kampt met financiële problemen in de Jeugdzorg. Er bestaan onacceptabele wachtlijsten, waardoor er 600.000 euro extra naartoe moet om tot een oplossing te komen. Zwolle wil echter niet de zorgbudgetten structureel verhogen, blijkt uit de begroting. Coalitiepartijen PvdA, ChristenUnie, VVD en D66 hadden eerder al besloten de komende vijf jaar 8 miljoen euro per jaar te bezuinigen op het sociaal domein.

De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn in Zwolle dusdanig opgelopen dat er een incidentele financiële injectie van 600.000 euro naartoe moet. Ook de Jeugdzorg zelf kampt met tekorten. ‘Mede als gevolg van een toenemend beroep op de jeugdzorg in combinatie met een verlaging van het budget door het rijk, ontbreekt het volgend jaar aan middelen voor innovatie’, schrijft de gemeente in haar begrotingsstukken die vandaag (vrijdag) zijn gepresenteerd.

Noodzaak
Er is een noodzaak tot transformatie om tot duurzame oplossingen te komen, is het oordeel van het stadsbestuur. Zij zien echter geen reden om structureel méér geld uit te trekken voor kinderen die in de knel komen te zitten. ‘We zien de oplossing van de geconstateerde knelpunten niet in het structureel verhogen van de zorgbudgetten, maar in het continueren en daar waar mogelijk versnellen van maatregelen uit de transformatieagenda om te komen tot meer preventieve vormen van ondersteuning.’

School
De gemeente probeert kinderen naar een lichtere vorm van jeugdhulp te sturen. ‘Wij willen investeren in innovatie en preventie om daarmee de verschuiving van zwaardere jeugdhulp naar lichtere vormen te realiseren. Daar trekken we 300.000 euro voor uit. We willen onderwijs en jeugdhulp met elkaar verbinden met behulp van het continueren van de extra inzet van schoolmaatschappelijk werk en het bundelen van medische en sociaal pedagogische deskundigheid op school. Daar trekken we 250.00 euro voor uit.’

Gezinswerker
Ook moet er een betere samenwerking komen tussen belanghebbenden. ‘We zetten in op het versterken van de samenhang en samenwerking in de toegang, dat wil zeggen een goede samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen in de toegang tot specialistische jeugdhulp waardoor kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord op hun ondersteuningsvraag krijgen. We gaan een jeugd- en gezinswerker sociaal wijkteam in de huisartsenpraktijk plaatsen met een GZ psycholoog daar direct achter. Daar willen we 350.000 euro voor betalen.’ En tot slot wordt er incidenteel 600.000 euro uitgetrokken voor ‘onacceptabele wachtlijsten’.

Kijk HIER voor de complete begroting van Zwolle.