Ook Swollwacht wil geen windmolens op Voorst

Na een negatief advies van de klankbordgroep, een definitief nee van de VVD heeft nu ook de fractie van Swollwacht laten weten geen heil te zien in windmolens op Voorst.

Swollwacht kwam tot de conclusie na het lezen van de Verkenning Windenergie Voorst die deze week openbaar is geworden. ‘Wij zien in de uitkomst van deze verkenning een bevestiging van onze eerdere standpunt, namelijk dat bij het eventueel plaatsen van hoge windmolens in het gebied Voorst veel nadelen kleven’, aldus fractievoorzitter William Dogger.

Eerder gaf ook de klankbordgroep al een negatief advies uit over de windmolens die op Voorst geplaatst zouden gaan worden. Die groep was juist bedoeld om de temperatuur te meten van de verschillende groeperingen (milieubeweging, bewoners, ondernemers) die te maken krijgen met de windmolens. Ook de fractie van de VVD kwam na de resultaten van de verkenning al met een definitieve nee voor het plan om de 150 meter windmolens vlakbij woonhuizen in Spoolde, Westenholte en Stadshagen te zetten.

Skyline van Zwolle
Swollwacht was al in een beginstadium overtuigt van de grote nadelen voor de bewoners van betreffende wijken en wil zelfs helemaal geen hoge objecten in en rondom de stad. ‘De Swollwachtfractie heeft eerder aangegeven dat hoge windmolens sowieso niet horen in het stedelijk gebied van Zwolle. Naast de nadelen die in de betreffende Verkenning zijn opgenomen, tastten dergelijke hoge windmolens ook de mooie skyline van Zwolle onherstelbaar aan. Zwolle heeft een prachtige historische binnenstad, mooie woongebieden die elk vanuit stedenbouwkundige visies zijn opgezet en wonderschone buitengebieden met veel bijzondere flora en fauna. Deze mooie en bijzondere aanzichten van Zwolle, maakt de stad uniek en mogen volgens de Swollwachtfractie niet onherstelbaar aangetast worden door het plaatsen van hoge windmolens. Swollwacht zal daarom geen politieke steun geven aan het plaatsen van hoge windmolens, niet in het gebied Voorts maar ook niet in andere delen van ons mooie Zwolle’, aldus Dogger.

Rivieren
Swollwacht ziet veel meer heil in het opwekken van energie door water. Dogger: ‘Wij zijn een groot voorstander van groene- en duurzame energie en willen dan ook binnen de energietransitie zoeken naar duurzame en schone mogelijkheden en zien daarbij veel kansen in waterenergie. Zwolle is een rivierenstad en wordt omgeven door drie grote rivieren, de IJssel, de Vecht en het Zwartewater. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat rivier de IJssel één van de krachtigste stromende rivieren van Nederland is waar vanuit veel en permanente schone energie te onttrekken is.’

Back to top button