‘Zwollenaren maken zich terecht grote zorgen over biomassa-centrale’

De kleine biomassacentrales in Zwolle moeten zo snel mogelijk sluiten, vinden de PvdA en D66. De grotere nog geplande centrale op Voorst zien ze het liefst helemaal niet komen, maar als dat wel moet dan onder strikte voorwaarden. Beide partijen concluderen dit naar aanleiding van het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs uitbracht. Mart oude Egbrink van de PvdA en David Hof van D66 manen het Zwolse college tot actie en hebben onderstaand opiniestuk aan ZwolleNu gestuurd.

In Holtenbroek (Muziekbuurt), aan de Vrolijkheid en in Breecamp zorgen kleine biomassacentrales voor de verwarming van huizen en bedrijven. Begin dit jaar verleende de gemeente een vergunning voor een grotere biomassacentrale op Voorst. Hierover maken vele Zwollenaren zich terecht grote zorgen. Ook de PvdA en D66 zijn al langere tijd kritisch over biomassa. Zo hebben we afgelopen november de wethouder gevraagd terughoudend te zijn ten aanzien van nieuwe initiatieven. Desalniettemin koos het college ervoor om de nieuw te bouwen centrale op Voorst geen strobreed in de weg te leggen. De komende jaren zouden in Nederland honderden biomassacentrales verschijnen, veelal draaiend op resthout. Wie garandeert dat er voldoende resthout beschikbaar is en blijft?

Mart oude Egbrink (PvdA).

Fijnstof slaat neer in de achtertuin van Zwollenaren
Wat de PvdA en D66 betreft is er een duidelijke strategie van het Zwolse college nodig. Bestaande biomassacentrales in Zwolle moeten gesloten worden. Hiervoor zijn prima alternatieve duurzame opties beschikbaar als zonne-energie, windenergie en eventueel geothermie. Zolang de centrales nog wel in gebruik zijn, willen we van het college weten hoe we dat zo duurzaam en met zo min mogelijk overlast kunnen doen. Op 1 juli schreef minister Wiebes in een kamerbrief dat hij de eisen voor uitstoot voor biomassacentrales fors wil aanscherpen. De PvdA en D66 vinden dat deze eisen ook voor bestaande centrales moeten gelden. Juist kleine biomassacentrales kennen namelijk amper regelgeving op het gebied van uitstoot. Hierdoor slaat fijnstof neer in de achtertuin van onze inwoners. Met de nieuwe regelgeving kunnen we mogelijk ook besparen op de uitstoot van stikstof. Dat is hard nodig voor de woningbouwopgave in onze stad.

David Hof (D66)

Grote biomassacentrale op Voorst
Tot zo ver de kleine centrales, wat te doen met de beoogde grotere biomassacentrale op Voorst? Omdat hier sprake lijkt van een zogenoemde overbruggingstoepassing is er waarschijnlijk niet direct een alternatief voorhanden. Desondanks willen de PvdA en D66 dat de wethouder zo snel mogelijk met de toekomstig exploitant in gesprek gaat over de adviezen van de SER. Is het nog logisch de centrale te bouwen? Is er echt geen alternatief denkbaar binnen een aantal jaren?

Risico
Tevens zegt de SER terecht: indien duurzame alternatieven pas op termijn inzetbaar zijn, moet je afwegen of een keuze voor biogrondstoffen als overbruggingsoplossing de voorkeur verdient boven nog even wachten op een alternatief. Het risico is immers dat er straks een centrale staat, terwijl na een aantal jaar een alternatief voorhanden is. Blijft die centrale dan nog twintig jaar staan, omdat deze er toch al staat? Is dat wat we willen?

Als die centrale er ondanks alles toch moet komen, vinden wij dat nu al gebouwd moet worden volgens de aangescherpte emissie-eisen die minister Wiebes wil laten gelden vanaf 2022. Want het kan toch niet zo zijn dat de inwoners in Frankhuis de laatste groep is die last krijgt van uitstoot, alleen omdat de eisen voor de centrale op Voorst nog nét niet golden.

Mart oude Egbrink (PvdA Zwolle) en David Hof (D66 Zwolle)

Back to top button