Oppositie zet aanval in op Zwolse PvdA

Oppositiepartijen SP, Swollwacht en GroenLinks gaan zich vanavond in de gemeenteraad opnieuw inzetten om het armoedebeleid in Zwolle verbeterd te krijgen. Vijf moties op dit onderwerp zullen in stemming worden gebracht. Met name coalitiepartij PvdA zal kleur moeten bekennen. Eerder werd duidelijk dat er in Zwolle liefst 3000 kinderen opgroeien in armoede.

De gemeente heeft drie onderzoeken laten doen naar armoede en het armoedebeleid in Zwolle. Daaronder ook een rapport van het Nibud. Op 4 april debatteerde de raad al lang over de uitkomsten en de maatregelen die het college nu wil nemen. Kern van het voorstel van B&W is dat de subsidies voor kinderparticipatie omhoog gaan en dat de maximum inkomensgrens om gebruik te mogen maken van de scholierenregeling wordt opgetrokken naar 130% van het sociaal minimum.

SP-gemeenteraadslid Bert Sluijer: ‘Dit zijn stuk voor stuk goede en noodzakelijke maatregelen. Wij zullen daar zeker mee instemmen. Maar de rapporten tonen aan dat armoede zich breed voordoet in de stad. Dan moet je het ook breed aanpakken. Samen met Swollwacht dienen we de daartoe vijf voorstellen in. Ook GroenLinks heeft aan drie van de moties meegewerkt.’

Ophoging armoedegrens
Hoofddoel van SP, Swollwacht en GroenLinks is een ophoging van de inkomensgrens van de overige armoederegelingen van 110% naar 115%, zodat meer mensen bereikt worden. Tevens willen de partijen meer aandacht voor de mogelijkheid voor volwassenen om te kunnen participeren (mee te doen) in de samenleving en de invoering van een kindpakket. Eerder werd duidelijk dat in Zwolle 3000 kinderen opgroeien in armoede.

Politieke keuze
Sluijer: ‘De stap die het college zet is goed, maar wat ons betreft een eerste. Want de problemen vragen om meer stappen. In het coalitie akkoord van 2014 hebben PvdA, D66, VVD en Christenunie opgeschreven dat ‘iedereen kan meedoen in de Zwolse samenleving’. De collegepartijen kunnen nu  laten zien dat het geen loze kreet was. De voorstellen van de oppositie helpen daar een handje bij. Armoede(beleid) moet nu echt afgemaakt worden. Het is een politieke keuze om dat wel of niet te doen. Onze keus is al gemaakt.”

Back to top button