Protest bezuinigingen thuiszorg

Overgebleven miljoenen in Zwolle gaan niet terug naar zorg

Een plan van de SP en Swollwacht om de overgebleven zorgmiljoenen ook weer te besteden aan de mensen die hulp in Zwolle nodig hebben, heeft het niet gehaald. ‘Dat zou niet volgens de afspraken zijn’, vonden onder andere de betreffende wethouder en de PvdA.

De SP en Swollwacht dienden maandagavond een amendement in (tekstwijziging) over de 1,63 miljoen euro die is overgebleven uit het potje voor het ‘sociaal domein’ in Zwolle. Beide partijen vinden dat dat geld ook weer moet terugvloeien naar de mensen die daadwerkelijk zorg nodig hebben in de stad. ‘Beperkingen uit het verleden op met name het gebied van de zorg zijn van grote invloed geweest op het leven van met name kwetsbare Zwollenaren. Middelen die zijn bestemd voor sociale zaken of zorg moeten in beginsel ook voor deze zaken worden uitgegeven’, vinden zij.

Tegen de afspraken in
Wethouder Jan Brink (D66, Financiën) was het daar niet mee eens. ‘Dat is tegen de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als er tegenvallers in de zorg zijn, gaan we daar adequaat mee om.’ Ook de PvdA ziet niets in het plan om de overgebleven gelden direct terug te laten vloeien naar het sociaal domein. Fractievoorzitter Eefke Meijerink: ‘We hoeven geen geld op de plank te laten liggen. Het heeft geen specifieke bestemming in de zorg.’ Swollwacht-collega William Dogger: ‘We zullen hier zeker op terugkomen bij de begroting. De PvdA maakt haar eigen keuzes, dit hadden wij allang zo ingeschat.’