dinsdag , 28 juni 2022
Van Nahuysplein

Overlast door werkzaamheden Van Nahuysplein

Van NahuyspleinVandaag beginnen de werkzaamheden aan het Van Nahuysplein. De activiteiten bestaan uit bestrating en het opnieuw beplanten van de groenvakken. Naar verwachting duurt het werk tot eind oktober 2015.

Gedurende de werkzaamheden zijn de panden aan het Van Nahuysplein wel bereikbaar, maar kan er uitsluitend geparkeerd worden door vergunninghouders aan het Van Nahuysplein. Om tijdens de uitvoering voldoende parkeerplaatsen voor de vergunninghouders te houden, werkt de aannemer in vakken van ongeveer 30 tot 50 meter.

Monumentale bomen
Op het plein staan verschillende waardevolle en monumentale bomen. De wortels van enkele bomen groeien onder de verharding en drukken de verharding omhoog. Bij werkzaamheden worden de bomen zorgvuldig beschermd. Waar mogelijk wordt bij enkele bomen grondverbeteringen aangebracht ten behoeve van groeiruimte.

Planten
De bestaande heestersvakken zijn in slechte staat. De heestersvakken worden opnieuw ingeplant met heesterbeplanting die aansluit op de beplanting van de Potgietersingel.

Parkeren
In de bestaande situatie zijn er 30 parkeervakken verspreid over de verharding. Door de aanpassingen worden in de nieuwe situatie 28 parkeerplaatsen gerealiseerd.