Oversteken bij Boni en Bristol aan Deventerstraatweg wordt veiliger

De gemeente gaat de voetgangersoversteek over de Deventerstraatweg naar de winkels van Boni en Bristol veiliger maken. Dit door een zebrapad aan te leggen op een verhoogd plateau.

Ter hoogte van de Boni/Bristol krijgt de Deventerstraatweg een verhoogde voetgangersoversteek. Er komen ook extra lichtmasten bij de oversteek. De aanleg van de nieuwe oversteek start op maandag 20 april. Op 22 april zijn de werkzaamheden klaar. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de fietsoversteek naar de Hortensiatunnel opnieuw geasfalteerd.

Hortensiastraat
De zelfde oplossing van een zebrapad op een verhoogd plateau blijkt goed te werken in de Hortensiastraat. Vorig jaar heeft de gemeente in overleg met een aantal bewoners van de deze straat gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat. Een van de genomen maatregelen is de aanpassing van de voetgangersoversteekplaatsen bij Hong Kong City en de Mozaïekschool.

Vaker klachten
Bij de evaluatie stelde een van de deelnemers voor ook de oversteek naar Boni/Bristol op deze manier aan te pakken. Omdat de gemeente al vaker klachten heeft ontvangen van omwonenden over de onveiligheid van deze situatie, is zij positief over deze aanpassing. De reacties van omwonenden bij de oversteek Boni/Bristol en van de ondernemers daar zijn tot op heden ook positief. De nieuwe situatie komt er uit te zien zoals in de tekening. De aanpassing kan worden betaald uit een provinciale subsidie.

Back to top button