Parkeerdek Noordereiland blijft open

De gemeente wil dat het Noordereiland blijft bestaan als parkeerdek. Eerder werd er geopperd dat de faciliteit moet verdwijnen door de komst van de grote parkeergarage die er bij het Katwolderplein komt.

In ieder geval de fracties van GroenLinks en D66 lieten eerder al doorschemeren het nut niet meer te zien van een parkeerfaciliteit op het Noordereiland, vanaf het moment dat een garage met 720 plekken bij het Katwolderplein ontstaat. De gemeente denkt daar juist heel anders over. ‘Om de verwachte groei van binnenstadsbewoners en parkeerbehoefte vanwege nieuwe initiatieven in het centrum, zoals rondom het Broerenkwartier, op te vangen blijft het Noordereiland voorlopig open als parkeervoorziening, zolang daar geen andere ruimtelijke ontwikkeling aan de orde is. In de daluren kan het Noordereiland mogelijk ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals evenementen en/of markten’, zegt ze.

Back to top button