Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden

De Participatieraad in Zwolle zoekt mensen die willen meedenken op het terrein van zorg, werk en inkomen. Er staat een vergoeding tegenover.

De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Dat doen ze onder andere op grond van signalen vanuit de Zwolse samenleving.

Vanwege het vertrek van enkele leden zijn ze op zoek naar nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

Ze zoeken daarbij vooral mensen die willen meedenken op het terrein van zorg, werk en inkomen.

Wat er wordt gevraagd:

·       U bent een betrokken inwoner van Zwolle die op persoonlijke titel spreekt.

·       U denkt vanuit cliënt- en burgerperspectief: Hoe pakt gemeentelijk beleid uit voor Zwolse inwoners?

·       U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.

·       U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen.

·       U heeft geen belangen die strijdig zijn met het lidmaatschap van de Participatieraad.

U gaat deel uitmaken van een groep van vijftien betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle. Er wordt gevraagd of u ongeveer 10 uur per week beschikbaar bent voor het werk van onze raad. Leden van de Participatieraad ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Voor meer informatie kijk hier.

Back to top button