zaterdag , 3 december 2022
PEC Zwolle - NEC
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

PEC Zwolle krijgt lening van anonieme geldverstrekker

PEC Zwolle heeft een lening afgesloten van 1.875.000 euro bij een private geldverstrekker. De financier wil anoniem blijven. Omdat de gemeente Zwolle garant staat voor maximaal 1.500.000 euro van het bedrag heeft ze nadere informatie over de herkomst van het geld en de integriteit van de financier gevraagd. Volgens het college van B & W kan er ingestemd worden met de garantstelling.

Brouwers Accountants heeft in een brief de gemeente op de hoogte gesteld. Ze schrijft: ‘De financiering geschiedt door een personal holding van onze cliënt. Wij hebben daarbij het verleden van zowel de personal holding onderzocht als de natuurlijke privépersoon die de aandelen houdt in deze personal holding en ook de enig bestuurder is van deze personal holding.

Bij het aannemen van cliënten verrichten wij als accountantsorganisatie ook een beperkt cliëntenonderzoek om te bepalen of deze klant integer is. Wanneer daar twijfels over zijn, voorziet onze eigen klantprocedure ook in het niet accepteren of later de deur wijzen van klanten. In het kader van deze verklaring is dan ook gebruik gemaakt van onze eigen klantacceptatiebeoordeling, welke beoordeling eveneens elk jaar wordt gedaan voor doorlopende samenstel- of controleopdrachten.’

‘Op basis van opgedane klantkennis, kan aangegeven worden dat de middelen die ter beschikking zijn gesteld door de financier afkomstig zijn uit middelen die door de personal holding zijn opgebouwd in het verleden door opgebouwde winsten en vanuit de verkoop van aandelen in voormalige deelnemingen. De daarmee verdiende middelen worden nu ingezet om financieringen te verstrekken c.q. te beleggen. De financiering van de Stichting PEC Zwolle is daarbij een van de financieringen.’

Ook schrijft Brouwers dat er een aantal zaken niet bekend zijn na hun onderzoek. ‘Het is thans niet bekend dat:
1. betreffende financier geld uit witwaspraktijken, drugsgeld of geld uit andere
strafbare zaken verstrekt;
2. betreffende financier betrokken was of is in enig strafbare feiten of zaken die
een financiële achtergrond hebben;
3. er aanleiding is om te twijfelen aan diens integriteit.’

Brouwers Accountants blijft in het schrijven ook hameren op de noodzaak van anonimiteit. ‘Of cliënt de reputatie van de Gemeente in de toekomst kan schaden, daarvan kunnen we slechts zeggen dat bij navraag bij klant is gebleken dat dit niet de intentie is van klant. Cliënt blijft liever anoniem (hij wil niet te koop lopen met zijn vermogen) en heeft op dit moment geen enkel belang om de reputatie van de Gemeente in diskrediet te brengen. Wanneer later mogelijk zou uitkomen wie de financier is dan valt op basis van de ons bekende informatie thans niet in te zien dat dit schadelijk zou zijn voor de reputatie van de Gemeente Zwolle, gemeten op het moment waarop de lening en de garantie is afgegeven.’

De gemeente Zwolle staat garant voor maximaal 1.500.000 euro die bij deze deal tussen PEC Zwolle en de anonieme geldverstrekker is gemoeid. Het college van B & W – die wél op de hoogte zijn van de naam van de geldverstrekker – ziet geen probleem in de deal. De gemeenteraad moet hier echter nog over besluiten.

Lees HIER de complete brief van Brouwers Accountants over de anonieme geldverstrekker van PEC Zwolle.