PEC Zwolle nog (te) afhankelijk van verkoop spelers

De financiële situatie van PEC Zwolle wordt beter, maar de club heeft per 30 juni 2016 nog een negatief eigen vermogen van 590.000 euro. Ondanks een omzetstijging wordt er dit seizoen een min van 440.000 euro verwacht.

PEC Zwolle sloot het seizoen 2015-2016 af met een financieel positief resultaat van € 1,262 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt € 244.000 negatief, dit is een verbetering van € 200.000 ten opzichte van het vorige seizoen. Dat blijkt uit de cijfers die de club (verplicht) naar de gemeente heeft gestuurd, omdat ze gebruik maakt van een garantstelling van de gemeente Zwolle.

Het negatief eigen vermogen van PEC Zwolle is aanzienlijk verbeterd, deze bedraagt per 30 juni 2016 € 590.000 negatief (was € 1,85 miljoen negatief). De prognose voor het lopend seizoen laat een netto omzet stijging zien, deze wordt naar verwachting bijna € 12,0 miljoen. Het netto resultaat van het lopende seizoen zal naar verwachting uitkomen op c.a. € 440.000 negatief, dit is exclusief resultaat op verkoop spelers. Aandachtspunt blijft de afhankelijkheid van een positief resultaat uit de verkoop van spelers.

Back to top button