zaterdag , 1 april 2023
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

PEC Zwolle redt tophandbal in Dalfsen

PEC Zwolle gaat de handbalsters van Sercodak Dalfsen helpen, nadat eerder bekend werd dat de meervoudig Nederlands kampioen geen begroting rond kan krijgen om topsport te blijven beoefenen. De stichting Regio Zwolle United, voortgekomen uit de voetbalclub, springt nu bij.

Concreet betekent dat Regio Zwolle United op korte termijn financieel al zal helpen. Ook wil de Regio Zwolle United andere zaalsporten van vrouwenteams de helpende hand toesteken. Er is inmiddels met het bestuur van de provincie Overijssel gesproken, op welke wijze de ontwikkeling van vrouwen zaalsporten kan worden gefinancierd. Uitgangspunt daarbij is de lokale verankering en continuering van bestaande bestuursorganen. Op korte termijn wordt hiervoor door Regio Zwolle United een verzoek ingediend bij het provinciale bestuur voor een subsidie van deze activiteiten voor de komende vier jaren.

Provincie Overijssel
Concreet houdt dit in, dat wanneer het verzoek door het provinciale bestuur wordt gehonoreerd, Stichting Tophandbal Dalfsen de komende vier jaar vanuit Regio Zwolle United wordt medegefinancierd. Echter ook, dat Stichting Tophandbal Dalfsen in de huidige vorm wordt gecontinueerd. De samenwerking met Regio Zwolle United, en de nog in het land lopende initiatieven, zorgen ervoor dat het bestuur van de Stichting Tophandbal Dalfsen het vertrouwen heeft dat er de komende vier jaren financieel draagvlak is om tophandbal in en voor Dalfsen te behouden.

Financiering
Er zijn wel wat voorwaarden aan een dergelijke financiering verbonden, waarvan als meest belangrijke te noemen:
• Bewezen hardheid van een meerjaren begroting (ondermeer meerjarige sponsorovereenkomsten, stabiele kosten begrotingen);
• Overeenstemming voor wat betreft continuering van de sportieve ambities;
• Bevorderen van (regionale) talentontwikkeling en stimulering breedtesport;
• Bestuurlijke stabiliteit binnen de Stichting Tophandbal Dalfsen en draagvlak binnen de gemeente Dalfsen;
• Meewerken aan promotie van de regio Zwolle (economisch & toerisme) en stimuleren van maatschappelijke projecten.

Stichting Tophandbal Dalfsen en Regio Zwolle United zullen op basis van voornoemde uitgangspunten gaan onderzoeken hoe de meerjarige samenwerking te gaan concretiseren en daarmee de toekomst van tophandbal in Dalfsen te verzekeren.