PEC Zwolle verwacht negatief resultaat van 2,35 miljoen euro

PEC Zwolle verwacht over het seizoen 2019/’20 een negatief resultaat van 2,35 miljoen euro. Dat blijkt uit een financiële samenvatting die de club aan de gemeente Zwolle heeft gegeven. Eventuele transferinkomsten zijn nog niet verwerkt.

Het tekort komt onder andere door investeringen en hogere personeelskosten, schrijft PEC Zwolle. Het verwacht tekort heeft consequenties voor het eigen vermogen en het werkkapitaal. Het verwacht eigen vermogen daalt, maar blijft mede door aandelen uitgifte op een positief saldo van + €2,45 mln.

Gerede twijfel voor continuïteit
Het werkkapitaal geeft naar verwachting een negatief saldo weer, hierdoor bestaat er onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van activiteiten van PEC Zwolle. PEC neemt hiervoor beheersingsmaatregelen zoals verdere uitgifte van het aandelenpakket, herfinanciering van kortlopende schulden, hogere omzet genereren, aantrekken 2-jarige lening en een eventuele verkoop huurdersinvesteringen. Mogelijke nieuwe transfers kunnen een extra impuls geven aangezien deze niet begroot worden.

Back to top button