PGVZ neemt in Zwolle medewerkers TSN over

De ruim 140 medewerkers van TSN worden in Zwolle overgenomen door PGVZ. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na het beoordelen van de aanbiedingen van 10 zorgpartijen.

PGVZ komt in haar voorstel tegemoet aan alle voorwaarden die het college op voorhand stelde: behoud van werkgelegenheid, behoud van de huidige koppels tussen medeweker en cliënt en het behoud van salaris en arbeidsverleden.
De komende weken worden alle cliënt- en medewerkergevens door de bewindvoerders van TSN aan PGVZ overgedragen, zodat er voor zowel de medewekers als cliënten zekerheid en duidelijkheid is.

Surseance van betaling
In het najaar 2015 werd aan TSN Thuiszorg surseance van betaling verleend. TSN is in Zwolle gecontracteerd voor het uitvoeren van de ‘diensten in en aan huis’, bestaande uit ongeveer 775 cliënten en 143 medewekers. Sindsdien zijn de bewindvoerders op zoek naar een overnamekandidaat. De gemeente Zwolle wees eerder het landelijke aanbod van Buurtzorg af omdat zij er vertrouwen in had dat er onder de huidige aanbieders een geschikte overname kandidaat zou zijn. Met PGVZ is deze gevonden.

Back to top button