Pikante stoelendans bij ChristenUnie in Zwolle

De ChristenUnie in Zwolle stelt Michiel van Willigen voor als nieuwe wethouder voor onder meer duurzaamheid. Politiek gevoelig, want dezelfde Van Willigen had in een debat met de oude ChristenUnie-wethouder Filip van As juist pittige kritiek op zijn functioneren.

Toen Filip van As na een debat over duurzaamheid in Zwolle op 29 mei ’s avonds naar huis liep wist hij het zeker: ik stap op. Volgens de ChristenUnie-wethouder was er geen politiek draagvlak meer om zijn plannen gestalte te geven. Wie het debat had gehoord, kan hem begrijpen. Want niet alleen oppositiepartijen hadden venijnige opmerkingen, ook coalitiepartijen en zelfs zijn eigen ChristenUnie was niet onder de indruk van zijn beleid.

Ambitieuzer
De bijdrage van de ChristenUnie luidde die avond als volgt: ‘Ik hoor in het stadsgesprek terug dat het college best wat ambitieuzer mag zijn.’ Als er dan een interruptie van de VVD volgt zegt de woordvoerder van de ChristenUnie: ‘U ontlokt mij een uitspraak over het college of die het goed of niet goed doet. Mag ik me bij mijn verhaal houden dat ik verbinding zoek met wat het college nu doet? Ik ga op dit moment niet zeggen dat het college het helemaal verkeerd heeft gedaan, omdat er ook goede resultaten zijn neergezet. Máár: ik ben het met u eens dat er wel wat meer ambitie kan worden getoond. En ik heb ook aangegeven dat ik een hoge ambitie heb op het gebied van energieneutraal in 2050. Dus ja, er moet nu zeker een slag bij. Het college moet op dit moment een stap harder zetten.’ De naam van de woordvoerder: Michiel van Willigen.

Die avond wist Van As het zeker, voor hem was er geen eer te behalen met zo weinig steun. Twee dagen later vroeg ZwolleNu wat hij ervan vond dat zijn eigen partij hem die avond liet vallen. Hij wenste er geen antwoord op te geven. ‘Al vraagt u het mij nog zo vaak.’

Voetafdruk
Dezelfde Van Willigen die Van As bekritiseerde en hem geen rugdekking in het debat gaf, gaat nu, tot de verkiezingen in maart, zélf op de stoel van Van As zitten. Hij zegt ambitieus te zijn over zijn nieuwe uitdaging. ‘Ik zie duurzaamheid als een kans om te vernieuwen en te verbeteren. Ik wil dat alle Zwollenaren daar de voordelen van kunnen ervaren. Zwollenaren die profiteren van in de stad opgewekte energie. Bedrijven die duurzaam kunnen investeren, maar ook samenwerkende groepjes mensen die hun energieopwekking in eigen hand nemen. Toekomstige generaties in onze stad voor wie de lucht schoner is. Het liefst wil ik dat alleen al het feit dat je in Zwolle woont, zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk. De toekomst is groen. Laten we dan vooroplopen. Nederland is nu nog de viespeuk van Europa. Dat vind ik gênant voor een land dat normaal bovenaan alle lijstjes staat. Dat kan zoveel beter. En Zwolle kan daarin het goede voorbeeld geven. Daar zet ik me voor in.’

[advpoll id=”54″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button