Plan voor windmolens Voorst is van de baan

De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst – Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim – leggen hun plannen om twee windturbines op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil en beĆ«indigen hun samenwerking voor dit project.

Er is volgens de initiatiefnemers gebleken dat het beleid nog onvoldoende is doorontwikkeld om op korte termijn een besluit te verwachten over de realisatie van dit project. Het initiatief heeft ertoe geleid dat de gemeente een verkenning heeft gedaan en nu een afwegingskader gaat maken om dergelijke initiatieven te kunnen toetsen.

De initiatiefnemers willen dat dat proces zorgvuldig doorlopen wordt en niet belast wordt met discussies over hun initiatief. ‘Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim geven door het stilleggen van het windturbineproject op Voorst de ruimte voor het voeren van een open debat over grootschalige opwekking van duurzame energie, passend bij de ambities van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn’, aldus Blauwvinger Energie.

[advpoll id=”54″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button