zaterdag , 28 mei 2022

Plannen voor hotel en strand in Holtenbroek

Zwolle wil het gebied rondom het Zwartewater in Holtenbroek compleet vernieuwen. Er wordt gesproken van een stadsstrand en een hotel, maar ook woningen, eettentje, cafés en groene rustplekken staan in de eerste ideeën.

De Zwartewaterzone in Holtenbroek wordt rigoureus aangepakt. De eerste ideeën beloven van het achtergestelde gebied een sprankelend nieuwe ruimte te maken. Verschillende initiatieven zullen voor nieuwe dynamiek aan het water in Holtenbroek zorgen.

De ontwikkeling van het gebied loopt van de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug die Holtenbroek met Stadshagen verbindt. Op dit moment zijn binnen het plangebied twee potentiële ontwikkellocaties actueel. Dat zijn de locaties Leenman/Triferto/Botermanhaven en de locatie jachthavens.

Het in de visie geschetste toekomstbeeld voor de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven is een stedelijk programma met een openbaar karakter zoals horeca (waaronder een hotel), leisure, cultuur, havens en ambacht. Voor de locatie jachthavens is het toekomstbeeld een programma met wonen en recreatie.

Bekijk hier het hele plan.

2 reacties

  1. Hennie Metz de wilde

    Wij liggen in de Hanze haven ….
    Niets gehoord nog ….
    Wat gaat daar mee gebeuren ?

  2. En wat gaat er met de jachthaven de Hanze gebeuren