Plannen voor mega-winkelpark op Voorsterpoort

De Voorsterpoort gaat compleet op de schop. Er zijn plannen voor 30.000 m2 aan nieuwe winkels, horeca, leisure en kantoren. De Woonboulevard die er nu zit blijft gewoon bestaan. De investeringen voor alleen de 1e fase van de plannen gaan 5 miljoen euro bedragen.

Er komen nieuwe winkels, horeca en vrijetijdsbestedingen. De Voorsterpoort moet dé plek worden waar de regio Zwolle naartoe komt voor aankopen van spullen in en buiten het huis. De nieuwe WRZV-hallen waren al gepland op de Voorsterpoort.

Profileert
Voorsterpoort is de locatie in Zwolle waar grootschalige retail kan worden ontwikkeld. Daarbij wordt aangesloten bij het bestaande profiel van de reeds aanwezig retail. Dit houdt in dat de uitbreiding van het retailprogramma zich beperkt tot de categorie in en om het huis en bruin- en witgoed. Daarbij is er ruimte voor ondersteunende horeca.

Marktonderzoek
Op basis van marktonderzoek blijkt dat in (de regio) Zwolle nog ruim voldoende behoefte is aan uitbreiding van grootschalige retail (ruim 30.000
vierkante meter). In de eerste plannen zal bij de Voorsterpoort worden gestart met het faciliteren van een ontwikkeling van ca. 15.000 m2 retail achter de bestaande woonboulevard.
Kijk hier voor alle plannen.

Back to top button