Plannen voor nieuwe (huur)woningen in Assendorp

Op de plek van de voormalige Van Raalte Houthandel aan de Enkstraat in Assendorp zijn plannen om nieuwe (huur)woningen te bouwen. Ook moeten er appartementen en maisonettes verrijzen.

Tekst: Walter Devenijns en Janine Stougie

Bij het eerste plan ging het om 50 woningen met parkeerkelder op het voormalige Van Raalte Houthandelterrein. Maar toen kwam de crisis en bleef het heel lang stil in de Zwolse wijk Assendorp. Onlangs liet eigenaar Dutch Investment Company bij monde van Jan-Louis Houthuis van zich horen. Nu gaat het om een bouwplan van 16 huurwoningen, appartementen en maisonettes.

In het jongste plan blijft de winkel aan de Enkstraat, die nog altijd de naam Van Raalte draagt, bestaan. Terwijl alle overgebleven onderdelen van de voormalige houthandel aan de achterkant worden gesloopt. Daarvoor in de plaats verrijzen 16 zelfstandige huurwoningen. Op de benedenverdieping komt een rijtje van 8 kleine, 50 vierkante meter tellende woningen. Daarboven op komen 6 maisonnettes van 2 verdiepingen van elk 80 vierkante meter groot. Het plan wordt afgerond door nog 2 appartementen. Voor de huurders van de bovenwoningen heeft Houthuis straks 6 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. De rest krijgt niks. ‘We gaan selecteren op mensen die geen auto hebben’, probeert Houthuis de angst van veel omwonenden te temperen. ‘We gaan uit van 1- en 2-persoonshuishoudens.’

Van Raalte Houthandel aan de Enkstraat in Assendorp.

 

Behalve toename van de parkeerdruk op Assendorp blijkt de toekomstige bewoning een heikel punt te zijn. Net om de hoek van het Van Raalte-terrein zijn een aantal jaren geleden ook al drie eengezinswoningen gebouwd, die in no-time omgebouwd werden tot negen eenheden waar cliënten van zorgorganisatie Meesterwerk huizen. Cliënten met een hoge zorgvraag, maar met nauwelijks begeleiding waardoor er voortdurend overlast is. Houthuis verzekert de omwonenden van het nieuwe project dat deze club niet in de nieuwe woningen komt. Ook zal hij persoonlijk een vinger aan de pols houden bij de selectie van de huurders en heeft hij al meermalen indringend met de eigenaar van de overlastgevende woningen gesproken.

Kantonrechter
De huidige eigenaar van de woningen, Teun Sleurink, meldt dat Meesterwerk en de cliënten uiterlijk 19 februari verhuisd moeten zijn. Zo niet dan stapt hij naar de kantonrechter. Sleurink zal trouwens wel moeten, want de gemeente heeft hem geconfronteerd met een handhavingsbevel als hij z’n belofte niet nakomt. ‘Ik hoop dat Meesterwerk zelf met positieve oplossing komt anders ga ik naar de kantonrechter’, meldde hij nadrukkelijk.

Doodlopend
De plannen van Houthuis, inmiddels ‘omarmd’ door de gemeente, stuiten niet echt op grote problemen bij de omwonenden. De gemeente houdt de vinger de komende tijd aan de pols. Zo moeten er allerlei wettelijke trajecten doorlopen worden voordat er gesloopt en daarna gebouwd gaat worden. De gemeente ziet dit plan als kansrijk. Eerder schoot ze een plan voor 28 huizen nog af.

Ter inzage
Mocht deze nieuwe schets, die waarschijnlijk in februari ter inzage bij de gemeente komt te liggen, goedgekeurd worden en later ook de MER-rapportage, het voorontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning een duim omhoog krijgen dan kan in het snelste scenario volgend jaar januari met slopen begonnen worden. Hoe snel het met het bouwen gaat is onduidelijk, want door de booming-economie zijn bouwvakkers niet makkelijk te krijgen.

Reacties

  1. Blijft merkwaardig dat op ieder kaartje ( zie bv wdo.klimaatatlas.net) en in iedere gemeentelijke nota ( bv vitaal Assendorp) gesteld wordt dat oud assendorp dichtst bebouwd van de hele stad is, hittestress kent mee door te weinig groen , geluidsbelasting in sommige delen te hoog ( zie RTL geluid) en niet in de laatste plaats de parkeerdruk vergroening en hulpverlening in de weg staat . Dan zou je toch denken dat in de gemeentelijke beoordeling van zogenaamd kleinere plannetjes in dit gebied al die gegevens meegenomen worden en eisen gesteld worden aan de ontwikkelaar. En ik houd een pleidooi voor het oprichten van een mobiliteitsfonds Assendorp, waarin iedereen die extra stenen toevoegt aan het teveel wat er al is financieel bijdrage, zodat de mogelijkheid ontstaat om bv in de spoorzone een kleinschalige parkeergelegenheid te bouwen gecombineerd met een warmteopwekkingsbron te financieren .

Back to top button