Plein achter Het Vliegerhuys krijgt metamorfose

De openbare ruimte met terras achter Brasserie ‘Het Vliegerhuys’ in het Broerenkwartier wordt aangepakt. Dit ‘Vliegerplein’ aan de Weeshuispassage is nu vooral een besloten tuin. Door de sloop- en bouwwerkzaamheden op deze plek ontstaat een nieuw en groter plein. De gemeenteraad besluit of de herinrichting van dit plein doorgaat.

Door de sloop van een aantal panden rondom het ‘Vliegerplein’ ontstaat meer ruimte, die ingericht moet worden. De bestaande boom blijft behouden in het ontwerp. ‘De herinrichting biedt ons de kans om van het ‘Vliegerplein’ een echt plein te maken en zo een mooie verblijfsplek toe te voegen aan onze binnenstad’, vindt wethouder René de Heer. Dat gebeurde eerder al met het Weversgildeplein, waar nieuwe bestrating en meer groen is aangebracht.

Nieuwe winkel
Na akkoord van de gemeenteraad en nadat de panden aan de Spiegelstraat zijn gesloopt, zal het werk aan het ‘Vliegerplein’ aanvangen. Het streven is dat de werkzaamheden gereed zullen zijn ten tijde van de opening van een nieuwe winkel op de hoek Vliegerplein/Weeshuispassage.

Back to top button