donderdag , 22 februari 2024

Politici geven les aan Greijdanus College en Thorbecke SG

Britt Jurgens
Swollwacht-raadslid Britt Jurgens gaat les geven aan het Greijdanus College in Zwolle.

Leerlingen van het Zwolse Greijdanus College en de Thorbecke Scholengemeenschap krijgen vrijdag 19 september les van raadsleden en Statenleden. Ze gaan in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin.

Deze les is onderdeel van het project Jong Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 27 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Deelnemende Statenleden en raadsleden:

Greijdanus College Zwolle:

  • Statenlid Jan Westert (ChristenUnie)
  • Raadslid Britt Jurgens (Swollwacht)

Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle:

  • Statenlid Tijs de Bree (PvdA)
  • Raadslid Reinier Mulder (ChristenUnie)
  • Raadslid Patrick Rijke (GroenLinks)

Voor jongeren is het lastig om onderscheid te maken tussen wat een provincie doet en waarvoor een gemeente verantwoordelijk is. Reden voor de provincie en de gemeente om samen de scholieren op school op te zoeken.

Democratie onder schooltijd
De provincie Overijssel besteedt sinds enige jaren extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Onderzoek van de Jongerenraad Overijssel heeft aangetoond dat jongeren zich best willen verdiepen in de democratie, zolang de leerstof maar onder schooltijd wordt aangeboden.

Sinds twee jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos en gemeenten. Ook de gemeenteraden van Zwolle en Enschede ondersteunen van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.