Politie: 33 incidenten tijdens opvang in IJsselhallen

Volgens de gemeente zijn er tijdens de noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen 33 incidenten geweest. Ze baseert dit op gegevens van de politie.

De fractie van de VVD wil vóór het debat van een permanent asielzoekerscentrum bij de Isala, op 19 april, duidelijkheid over aard en omvang van eventuele incidenten in de IJsselhallen, toen daar in 2014 en 2015 noodopvang werd geboden. Uit politiegegevens is gebleken dat daar in 2015 sprake is geweest van 33 geregistreerde incidentmeldingen.

Vernieling
Nadere analyse van deze meldingen laat zien dat deze voornamelijk betrekking hebben op openbare orde en vernieling (5) waarbij het gaat om goederen, ruimte vervoermiddelen en een brandje. Bij deze incidenten zijn geen aanhoudingen verricht. Daarnaast is sprake geweest van een aantal vermogensdelicten (7) waarbij het gaat om diefstal van telefoons geld en fietsen. Hiervoor zijn twee aanhoudingen verricht.

Geen onveilige situatie
Voor het overige gaat het om registraties die te maken hebben met onder meer vermissing van ID papieren, schade aan een geparkeerde auto, geluidsoverlast en ruzies tussen bewoners. ‘Hoewel ieder incident er natuurlijk één teveel is kan niet worden gesteld dat sprake is geweest van een onveilige of onbeheersbare situatie’, zegt het stadsbestuur zelf. ‘Dit zeker in het licht van de omvang van de locatie en het aantal mensen dat daar is gehuisvest.’

Back to top button