Politie: ‘Meer overlast van verwarde mensen’

De politie in Oost-Nederland werd in 2016 geconfronteerd met 13.260 meldingen waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met 2015. Met de hulpverlening en de gemeenten onderzoekt de politie mogelijkheden om problemen in een vroeg stadium te herkennen en de personen van de juiste hulp te voorzien

De stijging van het aantal overlastmeldingen is volgens de politie voor een belangrijk deel te verklaren dat er nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd op preventief gebied. ‘Overlastgedrag heeft vaak een dieperliggende oorzaak die met zorg en maatschappelijke ondersteuning moet worden aangepakt. In een heel vroeg stadium kunnen deze problemen worden herkend en dat gebeurt ook door de buurt, de huisarts maar ook door de politie. Als die signalen een goede opvolging krijgen, kunnen problemen (zoals overlast) voorkomen worden’, aldus de politie.

Dit vraagt volgens de politie om een betere organisatie van de vroegsignalering en een tijdige interventie. ‘Juist om die reden heeft het bestuur en de hulpverlening in de eenheid Oost-Nederland het voortouw genomen om te komen tot een sluitender systeem van zorg en ondersteuning. Dit gebeurt onder regie van het bestuur waarbij op districtsniveau met elkaar wordt afgestemd. De burgemeester van de gemeente Borne (de heer Welten) alsmede de Zwolse wethouder Zorg (mevrouw Vedelaar) trekken dit project voor Oost-Nederland.’

 

Back to top button