zaterdag , 2 december 2023

Politie oefent in centrum Zwolle

uniform_politie3De politie gaat woensdagavond 9 en 16 december oefenen in het centrum van Zwolle. Tijdens de oefeningen worden praktijksituaties nagespeeld waarbij politiemensen moeten optreden.

Dit is het afsluitende onderdeel van een training voor agenten die deel uitmaken het horecateam in Zwolle. Zij kunnen te maken krijgen met incidenten tijdens het uitgaansleven en dit vraagt een professionele aanpak.

De politiemensen van het horecateam Zwolle worden vooral ingezet tijdens uitgaansavonden en evenementen in het horecagebied. Zij willen zo professioneel mogelijk kunnen optreden als er zich incidenten voordoen. Tijdens een training krijgen ze theorie en praktijk. Er wordt getraind in verschillende situaties waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenwerking. Tijdens beide oefeningen worden in totaal 30 politiemensen ingezet waaronder hondengeleiders en medewerkers die camera’s in het gebied bedienen. 50 studenten van Landstede verzorgen het tegenspel.

Extra bagage
De oefeningen vinden plaats op het Grote Kerkplein en een deel van de Luttekestraat. Het oefenterrein wordt afgezet met hekken. In het centrum van Zwolle is sprake van een concentratie van horeca. Daarnaast worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Dat vraagt om een specifieke aanpak wanneer er calamiteiten plaatsvinden. De politiemensen trainen jaarlijks een aantal keren per jaar hun vaardigheden die in de basisopleiding worden aangeleerd. Deze training moet worden gezien als extra bagage, met als doel vaardigheden te verbeteren, kennis te vergroten en samenwerking te intensiveren.