Politie Oost-Nederland ontslaat medewerker, verdacht van ernstig plichtsverzuim

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Overijsselse deel van de eenheid ontslagen. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim.

Nadat er serieuze vermoedens ontstonden dat de medewerker zich tijdens zijn werk schuldig heeft gemaakt aan schending van het ambtsgeheim, fraude en valsheid in geschrifte, werd hij in juni 2019 buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie startte daarop een strafrechtelijk onderzoek. Vervolgens startte het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie een disciplinair onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. Het Openbaar Ministerie gaat de medewerker vervolgen voor valsheid in geschrifte, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Uit het disciplinaire onderzoek bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is ontslag.

Voorbeeldfunctie

Politiemedewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Daarom neemt de politie het hoog op wanneer medewerkers over de schreef gaan. Het beste is het om te voorkomen dat dit gebeurt. Als ruggensteun bij al het doen en laten heeft de politie de beroepscode.

Back to top button