donderdag , 7 december 2023

Politie pakt 11 jongeren op voor gewelddadige berovingen

De politie in Zwolle heeft 11 verdachten opgepakt voor een serie van gewelddadige berovingen, waarbij werd gedreigd met een (nep)vuurwapen. Van de 11 zijn er 9 minderjarig. De berovingen vonden onder andere plaats in de omgeving van de Twistvlietbrug. De politie blikt hieronder terug op het complete onderzoek.

In de periode van juni tot en met september jl. werden er meerdere berovingen gepleegd, onder andere in de omgeving van de Twistvlietbrug. Bij een aantal van die berovingen werd gedreigd met geweld en soms ook een vuurwapen gericht op de soms jonge slachtoffers. Achteraf bleek dit een nepvuurwapen te zijn. Maar dat weet je niet op dat moment. Ze zien er vaak bedrieglijk echt uit. Er werden onder andere mobiele telefoons gestolen en de slachtoffers werden hevig geschokt achtergelaten.

Onrust in de wijk
Het verhaal ging onder jongeren in de wijk als een lopend vuurtje en leidde begrijpelijk tot onrust. De politie zette op verschillende fronten in om deze reeks incidenten te stoppen. Extra surveillance in die omgeving en de wijkagenten vroegen via hun wijkbewoners en via socialmediakanalen aandacht voor de incidenten in de wijk.  Het onderzoek van de recherche leidde snel tot een eerste doorbraak en er werden eerste verdachten aangehouden.

Resultaat van het onderzoek
De recherche verzamelde informatie, hoorde aangevers en veel getuigen. Elke beroving werd apart onderzocht maar er werd wel rekening gehouden dat ook andere vergelijkbare incidenten met elkaar van doen konden hebben.

Zo zijn bij dit onderzoek zeven berovingen onderzocht of pogingen daartoe. Hiervan zijn er inmiddels vijf opgelost en is er in één zaak zicht op de mogelijke daders. Tot de opgeloste zaken behoren ook de incidenten van 7 en 8 september. Respectievelijk aan de Katerdijk en de Hasselterdijk. Over de zaak met zicht op de daders en de nog niet opgeloste zaak zijn we in belang van het onderzoek terughoudend.

Verschillende daders waarvan negen minderjarig
De berovingen werden door verschillende daders gepleegd. In de opgeloste vijf zaken werden 11 verdachten aangehouden. Hiervan zijn er negen minderjarig. Over de leeftijden van die minderjarige jongeren blijft de politie terughoudend. Alle 11 verdachten zijn in vrijheid gesteld en zullen zich later moeten verantwoorden bij de rechter. De berovingen hebben een flinke impact gehad op slachtoffers. Het zijn ernstige feiten waarbij veel dreiging en geweld is gebruikt. Duidelijk is wel dat de politie en justitie deze zaken serieus onderzoeken, dat de pakkans hoog is en daders ook daadwerkelijk worden vervolgd.

Hulpverlening naar slachtoffers
Door de politie zijn de slachtoffers eerst opgevangen. Naast het verhaal van wat zich precies heeft voorgedaan is er ook aandacht voor hen zelf. De impact kan erg traumatisch zijn. Bij het verder verwerken van die emoties wordt doorverwezen naar onze samenwerkpartner bureau Slachtofferhulp of naar hulp via de eigen huisarts.

Minderjarige verdachten en ouders
De politie viel het verder op dat van de 11 verdachten die werden gehoord er negen minderjarig zijn. Het betreft jongeren uit verschillende wijken en met uiteenlopende achtergronden en opleidingen, die niet eerder in beeld waren. Ze vormden geen vaste groep.

Voor de met name minderjarige verdachten zal gerichte aandacht zijn. Naast dat zij zich moeten verantwoorden in het vervolgproces zal er door partners op hulp worden ingezet. De politie maakt van alle minderjarigen die als verdachte worden aangemerkt een zorgmelding op die bij Veilig Thuis terecht komt. Daar wordt een inschatting gemaakt van de zorgbehoefte en wordt de jongere zo nodig doorverwezen voor verdere hulp of begeleiding. Ouders die zich zorgen maken en/of behoefte hebben aan hulp kunnen zich melden bij het Sociaal Wijkteam of contact opnemen met hun huisarts.